O nas

Adopcja zwierząt

Zwierzęta przebywające w schronisku są przekazywane do adopcji nie wcześniej niż po zakończonym okresie kwarantanny tj. 14 dni liczone bez dnia przyjęcia . Kwarantanna nie dotyczy szczeniąt i kociąt poniżej 3 miesiąca życia.

Wyjątek mogą stanowić zwierzęta przekazane w formie zrzeczenia osoby prywatnej.

Kwarantanna może nie dotyczyć zwierzęcia , którego właściciel / opiekun prawny udokumentuje posiadanie aktualnego szczepienia przeciw wściekliźnie odbieranego osobnika. Kwarantanna nie dotyczy kotów.

Schronisko zastrzega sobie wydanie zwierzęcia do adopcji wyłącznie  po zawarciu Umowy Adopcyjnej Schroniska „Jasionka” ( załącznik nr. 2 )

·       Schronisko zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizyty przed i po adopcyjnej.

Jak również prawo do odstąpienia od zawartej Umowy Adopcyjnej, a co za tym idzie odebrania zwierzęcia, jeżeli zajdzie podejrzenie łamania Ustawy o Ochronie Zwierząt.

W/w wizyty może przeprowadzić pracownik schroniska lub wolontariusze ŁTOnZ lub Animal Sos po uzyskaniu zgody właściciela schroniska.

Do adopcji wydawane są zwierzęta zaczipowane po wykonanych zabiegach sterylizacji lub kastracji   ( jeśli nie ma przeciwwskazań lekarskich do ich wykonania )

Zwierzęta w wielu nie pozwalającym na wykonanie w/w zabiegów ( szczenięta i kociaki ) przekazywane są do adopcji po wcześniejszym podpisaniu przez nowego właściciela zobowiązania do ich wykonania w terminie widniejącym na dokumencie Adopcyjnym/ Wypis z ewidencji Schroniska ( załącznik nr. 3 ). 

Schronisko ma prawo wyboru nowego właściciela zwierzęcia. Schronisko zastrzega sobie odmowy adopcji:

a.     Osobom niepełnoletnim

b.     Osobom będącym po wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

c.     Osobom nie przygotowanym do ich transportu zgodnie obowiązującym w schronisku z Regulaminem Adopcji ( załącznik nr 4  )

d.     Osobom podejrzanym o spekulacje i handel zwierzętami

e.     Osobom skazanym  prawomocnym wyrokiem sadu za znęcanie się nad zwierzętami , oraz w ciągu ostatnich 2 lat zrzekły się praw własności innego zwierzęcia.

f.       Osobom nie posiadających odpowiednich warunków do utrzymywania zwierząt

g.     Osobom, które chcą zaadoptować psa i utrzymywać go na łańcuchu.

Do adopcji przekazywane są wyłącznie zwierzęta w pełni samodzielne ( nie młodsze niż 6 tyg. ) , zdrowe ( z wyjątkiem zwierząt z chorobami przewlekłymi, których przyszły właściciel jest świadom i zobowiązuje się do zapewnienia im należytej opieki zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii )

Schronisko nie prowadzi rezerwacji zwierząt. 

Schronisko może przekazać zwierzęta do adopcji stowarzyszeniom oraz fundacjom których statutowym celem jest ochrona zwierząt, po zawarciu stosownej umowy adopcyjnej z osobą prywatną reprezentująca w/w organ.( załącznik nr.5 )

Schronisko nie prowadzi adopcji wirtualnych

Zwierzęta po okresie kwarantanny zostają podane zabiegom sterylizacji lub kastracji. ( dotyczy osobników dorosłych i bez przeciwwskazań do ich wykonania ). O terminie bądź wykluczeniu zwierzęcia z wykonania zabiegu decyduje lekarz weterynarii, uzasadniając swoją decyzję

Po zakończeniu procedury adopcyjnej Schronisko zobowiązane jest do wprowadzenia danych personalnych nowego opiekuna do międzynarodowej bazy danych.

Schronisko współpracuje z bazą www.cbdzoe.pl

·       W sprawach spornych dotyczących adopcji decyzję podejmuje Dyrektor/Kierownik Schroniska